Undervisningsplan 1EFB

Uke
Modul
Tema
Aktivitet
Mål
Lekser til neste gang
34
1
Velkommen/Introduksjon
Navneskilt, navnestabling
Gjennomgang av Læreplanen,
undervisningsplanen og wikelektro
Historisk utvikling
Kunne bruke læreplanen,
undervisningsplanen og wikelektro.
Vite om den historiske utviklingen.

34
1
Styring og regulering
Strøm og spenning

Vite hva styring og regulering er og forskjellen.
Vite hva strøm [I], spenning [U] og motstand [R] (ohm) er.
Oppgave 2 og 3 side. 21
Lese s. 6-18
36
1
Komponenter
Gjennomgang av komponentene
Måle gjennomgang motorvern og kontaktor
Kjenne igjen og kunne symbolene til disse komponentene:
automatsikring, kontaktor, motorvern, rekkeklemmer, impulsbrytere, asynkron kortslutningsmotor.
Lære symbolene og hvordan komponentene ser ut.
Lage powerpointpresentasjon av komponentene med bilde og symbol.
37
1
Motortyper
Motorens merkeskilt/innstilling av motorvernet
Gjennomgang av kortslutningsmotor, merkeskilt og innstilling av motorvern
Vite hva asynkron kortslutningsmotor betyr og og hvordan den ser ut.
Forstå motorens merkeskilt
Kunne stille inn motorvernet rett.
Forstå motorens merkeskilt
Kunne stille inn motorvernet rett
Fortsette på powerpoint presentasjonen og forklar motorens merkeskilt
Lese side: 22-33
38
1
Y/D kobling
Beregninger
Gjennomgang av stjerne og trekant kobling
Forstå hvorfor og hvordan vi kobler motorens klemmebrett i stjerne eller trekant og ved hvilken spenning vi bruker de forskjellige
Kunne velge rett kobling Y elller D når du vet spenningen, og kunne kobler det rett på klemmebrettet.

Fortsett på powerpoint presentasjonen og forklar Y og D koblingen.
39 4t
1
Beregninger
Gjennomgang av
synkront turtall asynkront turtall og sakking
tilført effekt, avgitt effekt, virkningsgrad og strøm.
Lage formelsamling

Elevene tegner hovedstrøm og styrestrøm på pneusim og simulerer
Forstå hva synkront turtall, asynkront turtall og sakking er. Kunne utføre beregninger på dette.
Kunne utføre beregninger av: tilført effekt, avgitt effekt, virkningsgrad og strøm med utgangspunkt i motorens merkeskilt.

Kunne tegne med pneusim og simulere start og stopp av motor
Oppgaver om beregning
41

Høstferie43
2t
1
Motorens hovedstrøm og styrestrøm
Gjennomgang av hovedstrømmen styrestrømmen med start og stopp bryter og to lamper.
Forstå styrestrømmen for en enkel motorstyringKunne tegne hovedstrømskjema og styrestrømskjema til en enkel motorstyring uten og se på noe
Rette alt på powerpointpresentasjonen

Tegne hovedstrømskjema og styrestrømskjema pent på ark
43
3t
1
Koble hovedstrømmen og styrestrømmen
Koble opp styrestrømmen.
(dette er trening til læringsoppdrag 1 og det er kun satt av 3 timer til koblingen)
de som blir ferdige kan koble opp en start og en stoppbryter til.
Kunne koble hovedstrømmen og styrestrømmen etter egen tegning.

44
2t
1
Læringsoppdrag 144
3t
1
Læringsoppdrag 145
1
Gjennomgang og karaktersetting av læringsoppdraget45
1
Prøve læringsoppdrag 146
2t
1
Gjennomgå prøve46
3t
2
Utarbeide dokumentasjon
øve på å fylle ut tabellene
kunne utarbeide: arrangementtegning, rekkeklemmetabell og intern koblingstabell
Fylle ut arrangementegning, rekkeklemmetabell og intern koblingstabell for utlevert styre og hovedstrømskjema
47
2
Komponentene
Gjennomgå lekse
Måle på komponentene og se når det er gjennomgang. NO,NC
Lære hvordan komponentene fungerer og hvor de brukes
Forstå hvordan disse komponenetene fungerer og hvorfor vi bruker dem: automatsikring,kontaktor, motorvern, rekkeklemmer, betjeningsbrytere, signallamper og motor
Utvid powerpoint presentasjonene din og forklar hvordan disse komponenetene fungerer og hvor de brukes
47
2
Læringsoppdrag 2
Lage dokumentasjon og koble opp motor med start og stopp fra to steder

Forberedelse læringsoppdrag
48
2t
2
Læringsoppdrag 248
3t
2
Læringsoppdrag 2

Kunne lage dokumentasjon og koble opp en motor med start og stopp fra to forskjellige steder. skrivve på tilkoblingstall, komponentbetegnelser, veise med skrå strek hvor ledningene er tilkoblet, nummerere strømveier, arbeids og hvilekontakt, kunne beskrive alle komponentene godt, tegne arrangementtegning, fylle ut rekkeklemmetabell og intern koblingstabell, utføre en sluttkontroll

49
2
Gjennomgang læringsoppdrag 250
2
Prøve læringsoppdrag 2

Alt fra læringsoppdrag 1 og 2

50
2t
2
Gjennomgå prøve50
3t
3
Koble tidsrele