Tilbake

Klikk på AlarmEventSummaryHistory
AlarmEventSummaryHistory.jpg

Her kan du velge om du skal ha real time trend eller historisk trend
AlarmEventSummaryHistory 5.jpg

Dobbeltklikk på Alarmloggingen og velg Register Alarm/Event
AlarmEventSummaryHistory 2.jpg

Velg Add
AlarmEventSummaryHistory 3.jpg


Velg adressen du ønsker alarm på
AlarmEventSummaryHistory 4.jpg

Trykk OK OK OK