Tilbake

Oppsett av analoge innganger 1. Under klemmene er det 1 bryter for hver inngang.Skal den aktuelle inngangen være spenning skal bryteren stå i OFF. Ved strøminngang skal bryteren stå i ON.
 2. Tilkoblingstabell
 3. MAD42.jpg
 4. Ved bruk av spenningsinnganger må AG tilkoblingen jordes, Alle AGene er koblet sammen internt i modulen.

 5. Oppsett av Analoge innganger
  PC må være koblet til PLS, og PLS stå i "program mode"
  Velg "I/O table and unit setup" så velger du Option - Create, dalages en liste over modulene som er tilkoblet.
  Velger main rack og så CJ1W MAD42.
  Øverst kan du velge hvilken inngang eller utgang du vil sette opp.
  Du velger om du vil ha 4.20 mA, 1-5 V , 0-10 V eller 0-5 V.
  Du velger også skaleringen du ønsker på innsignalet (min og maks verdi)
  Tilslutt så overfører du verdiene til PLS
 6. De omformede analoge inngangsverdiene finnes nå i CIO 2XY5–2XY8. Bryter x10¹ = X og bryter 10º = Y. Bryterene finner du i front av den analoge inngangsmodulen.
  Dvs. at hvis bryter x10¹ = 0 og bryter 10º = 0, vil du finne inngangsverdiene for
  • inngang 1 i 2005
  • Inngang 2 i 2006
  • Inngang 3 i 2007
  • Inngang 4 i 2008
For oppsett av analoge innganger og utganger se manual : Start!Omron PLS v6b s 31 og utover