Tilbake

  • Nivåvippa eller nivåbryteren aktiveres når nivået når bryteren, og da aktiverer en bryter.
  • Brukes ved :
  • –av / på regulering
  • –Alarmfunksjoner, høyt nivå/lavt nivå

Emerson