UnderveisvurderingFremdriftsplanen skal også inneholde tid for underveis vurdering.
Denne tiden må avtales med meg på forhånd.
Jeg vil ha en ”avtalebok” liggende her hvor du kan se når jeg allerede har en avtale og når jeg er ledig.
Når du møter til denne avtalen skal du fremlegge en oversikt over hva du har gjort til nå.
Jeg skal komme med en underveisvurdering av ditt arbeid.
Målet med dette er at denne vurderingen skal bidra til din læring.
Du får vite hva du kan gjøre for å forbedre deg, og hva av det arbeidet du har gjort som er bra.

Avtalebok