Begrunnelse


Du har nå funnet et prosjekt du ønsker å arbeide med.
Prosjektet ditt må ha forankring i et eller flere læreplanmål på VG3 nivå.
Skriv ned de læreplanmålene du mener passer til ditt prosjekt og få med hvilket utdanningsprogram de hører inn under.