Beskrivelse


Lag en beskrivelse av arbeidsoppdraget. Du skal fortelle hvilket prosjekt du skal jobbe med, og beskrive hvordan anlegget skal fungere når det er ferdig.

Denne beskrivelsen kan du endre på underveis hvis du finner andre løsninger du synes er bedre. Husk da å få det med i loggen