Tilbake

  • Bimetall, bånd (fjær) av to sammenvalsede metallstrimler som utvider seg forskjellig ved oppvarming.
  • Ved temperaturforandringer vil det derfor oppstå en bøyning av bimetallet.
  • Effekten utnyttes i bl.a. i brytere, termostater, instrumenter
  • Film