Tilbake


Klikk på Bitmap og lag en ramme
Høyreklikk og velg Select Object
BitMap.jpg


Dobbelklikk i blått felt
Velg Browse
Velg ønsket bilde
BitMap 2.jpg

Velg åpne
Velg OK
Kryss ned siste dialogboks
BitMap 3.jpg