Tilbake

  • Et rør stikkes ned i tanken til en viss avstand fra bunnen.
  • Røret tilføres luft eller en annen gass fra toppen.
  • Den luften som trengs for å presse røret tomt for væske er et mål på trykket over utløpet av røret.
  • Bilde