Tilbake
  • Bøyd rør
  • Tett i ene enden
  • Tilkobling for trykk i den andre
  • Røret forsøker og rette seg ut når trykket øker
  • Denne bevegelsen kan overføres til en viser.
  • Bilde