Wikelektro


Mitt navn er Irene Thorberg og jeg har jobbet som elektorlærer ved Dalane videregående skole

Der så jeg et behov for et nettsted hvor jeg kunne samle målene for fagene, eksempler, oppgaver, prøver, læringsoppdrag, forklaringssekvenser og annet innhold som elevene skulle bruke.

Den venstre menyen er delt inn etter hovedålene i faget.
Når du klikker på et hovedmål vil en ny side med en oversikt over moduler innen dette delmålet komme opp. Der står det beskrevet hva eleven skal kunne etter hver enkelt modul, med lenker til aktuelle filer.

Wikien er ikke ferdig, men vil bli oppgradert etterhvert


Irene